SIGURIA KIBERNETIKE DHE PËRGJIGJET SHUMËAKTORIALE NDAJ KËRCËNIMEVE DHE TERRORIZMIT KIBERNETIK

Përmbledhje praktikash dhe legjislacioni 2024