Instituti per Kerkim dhe Zhvillim Wisdom Rdi Wisdom mori pjese ne Forumin Përmbyllës Ndër-institucional për aspekte të rehabilitimit dhe reintegrimit të të burgosurve ekstremistë të dhunshëm dhe të radikalizuar në sistemin penitensiar shqiptar organizuar nga Ians Albania. Ne kete forum moren pjese aktore te ndryshem te shoqerise, duke vlerësuar përgjegjësitë institucionale në lidhje me parandalimin e ekstremizmit, manaxhimin e të dënuarve esktremistë dhe integrimin e tyre të suksesshëm në shoqëri. Sfida te reja e presin shoqerine shqiptare lidhur me kete problem, por nese te gjithe bashkepunojne sebashku ndryshime pozitive do te ndodhin!