U bemë pjesë e Forumit per “Përgjegjshmërinë e OJF-ve në Bashkëpunimin për Zhvillim Efektiv dhe Efektiviteti i Zhvillimit të tyre”, organizuar nga PArtners Albania, gjatë të cilit u prezantua dhe diskutua mbi parimet e bashkëpunimit për zhvillim efektiv, parimet e Stambollit për zhvillimin e OJF-ve dhe partneritetin e tyre. Prezantimin dhe gjetjet paraprake të vet-vlerësimit të OJF-ve mbi zhvillimin efektiv bazuar në parimet e Stambollit. Reflektimet mbi sukseset dhe sfidat marrëdhënieve OJF – donatorë në ndërtimin e një shoqërie civile më të përgjegjshme, të qëndrueshme dhe efektive në rajon. Rëndësia e krijimit të Kodit të Standardeve dhe Etikës të OJF-ve